KONTAKT

Kontakt

Česká asociace adventure outdoor extreme sport z.s.

sídlo:

Příčná 2828/10, Předměstí, 764 01, Opava

korespondenční adresa:

P.O.Box 10
747 06 Opava 6
GSM: +420 776 352268
e-mail: info@caes.cz
IČ: 47815647

Kontakt ČAR

Miroslav Seidl
e-mail: seidl@pragoprojekt.cz
web: http://car.shocart.cz

Závodí se dle Pravidel CAES

INSTITUČNÍ PARTNEŘI

msmt

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží. MŠMT podporuje dotacemi sport v ČR a ČAES děkuje za podporu organizace ADVENTURE OUTDOOR EXTREME SPORTU v ČR.

cus_

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení. ČUS podpořil ČAES a ČAES děkuje za podporu organizace ADVENTURE OUTDOOR EXTREME SPORTU v ČR