PF 2016

PF 2016

Pevné zdraví a sportovní úspěchy v roce 2016 Vám přeje Česká asociace extrémních sportů. Velké poděkování za podporu v roce 2015 patří všem našim partnerům, kteří nás podporovali v roce 2015 a těšíme se na spolupráci v následujícím roce 2016.

ČAES děkuje také všem pořadatelům, kteří neustále zvyšují kvalitu našich sportovních soutěží.

ČAES děkuje všem reprezentantům ČR za příkladnou a vynikající reprezentaci ČR v našem sportu.

ČAES děkuje všem členům vedení i komisí za bezplatnou a dobrovolnou práci v ČAES.

adminINSTITUČNÍ PARTNEŘI

msmt

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží. MŠMT podporuje dotacemi sport v ČR a ČAES děkuje za podporu organizace ADVENTURE OUTDOOR EXTREME SPORTU v ČR.

cus_

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení. ČUS podpořil ČAES a ČAES děkuje za podporu organizace ADVENTURE OUTDOOR EXTREME SPORTU v ČR